Vol651嫩模蓝夏Akasha私房低胸吊裙配肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真38P蓝夏尤蜜荟

Vol651嫩模蓝夏Akasha私房低胸吊裙配肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真38P蓝夏尤蜜荟

若结胸项强,误下之症。然则司命者,可不于天地之阴阳刚柔一参究乎?人身坎水实根于离之真阴,故人不能节欲则肾水亏,肾水亏必至心阴亦亏,心阴亏则水失其主而无以镇阳光。

又安得见咳治咳,而专责之肺乎余是以折衷仲景之五方,而深服嘉言先生此类之说也。 左寸与左尺盛者,房劳受寒也。

 伤寒邪未尽,又感风寒暑湿燥火,而成坏病,或汗吐下温针仍不解或小柴胡证罢而热尚在,亦为坏病。然时行犹外入之感冒,而瘟疫乃内出之邪毒也。

妇人新伤产,皆不可汗。 五脏之阳一亏,皆足以为害。

若热多寒少,脉来微弱,或尺脉迟者,不可汗。 盖因阳邪在表,发汗再之而汗不行,以致津液内竭,正气耗散,或置火□榻之下,或烧针灼艾,劫夺取汗,变为此症,所以焂然而起,惕然而动,精神耗乱,肢体不宁。

 然不仍其名曰温疟,而变其名曰牝疟者,盖以肾为牝脏,热少寒多,无温之可名也。上下各有其位,左右各循其途,两者相为对待依附而不可离也。

Leave a Reply